"Інвест-Лайф"

 

Накопичувальне страхування життя

  Програма «Інвест-Лайф»


Мета: Забезпечити надійний фінансовий добробут собі та своїй родині у майбутньому.

 

 

Завдяки участі у програмі «Інвест-Лайф» Ви маєте можливість заздалегідь подбати про     своє майбутнє і мати впевненість у тому, що при виході на пенсію матимете індивідуальний пенсійний план.

 

Чому саме СК «Клас страхування життя»?

Компанія працює на українському ринку понад п'ять років.

Програми страхування життя нашої Компанії є персоніфікованими, тобто розроблені з урахуванням потреб клієнтів, які дають можливість обрати періодичність сплати премій та розширити спектр захисту за рахунок цілої низки додаткових покриттів (на випадок критичних захворювань, непрацездатності, травми та інше).

 

Переваги програми страхування життя «Інвест-Лайф»

Виплата страхової суми відбувається у випадку дожиття Застрахованої особи до закінчення терміну дії Договору або у випадку її смерті.

Сума, зазначена в полісі, є мінімальною гарантованою до виплати і розраховується виходячи з 4% річних. Фактична страхова виплата враховує також бонуси від участі в інвестиційному доході від розміщення страхових резервів відповідно до ст. 9 Закону України «Про страхування».

За Вашим бажанням, Ви можете додатково убезпечити себе від наступних страхових випадків:

  • Настання інвалідності І, ІІ групи Застрахованої особи з будь-яких причин;
  • Настання критичних захворювань.

 

Особливості програми страхування життя «Інвест-Лайф»:

Страхувальник – фізична особа;

Застрахована особа –фізична особа, яка досягла 18-ти років: жінки віком до 54 років, чоловіки віком до 59 років;

Розмір страхових внесків за програмою накопичувального страхування - обирається Страхувальником самостійно;

У випадку втрати життя (працездатності, тяжкої хвороби) Вигодонабувач отримує підтримку у вигляді страхової суми за договором страхування;

Кошти за договором накопичувального страхування забезпечують Вигодонабувачу доход від інвестиційної діяльності СК «Класстрахування життя».

Строк страхування –обирається Страхувальником самостійно, але не може бути меншим ніж 3 роки;

Вигодонабувач за договором страхування – фізична особа, обрана Страхувальником.

Ціна страхового Полісу залежить від віку Застрахованої особи, стану його здоров'я, професії, статі, визначеної ним страхової суми, строку страхування, а також обраної періодичності сплати страхових внесків.

 

Очікуваний ефект від участі в програмі:

- запобігання бідності;

- збереження доходів, що отримуються в період трудової діяльності;

- задоволення індивідуальних потреб;

- у разі смерті  Застрахованої особи страхова виплата буде сплачена близьким людям не пізніше ніж через два тижні після настання страхової події (за умови надання пакету документів, передбаченого Правилами страхування).

 

Державна підтримка(податкові пільги):

Якщо строк дії Договору страхування становить 5 років і більше, згідно діючого законодавства, Ви маєте право на податкову зижку у розмірі «суми витрат на сплату за власний рахунок страхових внесків» (ст.166 Податкового Кодексу України).

 

Гарантії надійності Страхової компанії

Фінансова відповідальність перед клієнтами СК «Клас Страхування життя» захищена лідером світового перестрахувального ринку – компанією «Munich Re», що має найвищий рейтинг фінансової надійності.

 

Дострокове припинення дії Договору

У випадку дострокового розірвання Договору страхування СК «Клас страхування життя» виплатить викупну суму у розмірі частини сформованого математичного резерву. Розмір викупної суми розраховується математично на дату розірвання Договору.

 

Для укладання Договору страхування життя за програмою «Інвест-Лайф» необхідно:

  • Заповнити Заяву на страхування життя за встановленою формою;
  • Надати копію паспорта;
  • Надати копію ідентифікаційного номера;

Копії документів повинні бути засвідчені підписом Страхувальника.

 

Приклад

Жінка у віці 35 років вирішила застрахувати своє життя за накопичувальною програмою «Інвест-Лайф» з метою накопичити до свого 55-річчя суму у розмірі 50000 гривень. Причому страхові внески жінка буде робити лише протягом перших 10-ти років дії Договору страхування.

Розмір страхових платежів залежатиме від обраної періодичності сплати внесків та складе у випадку:

Щорічної оплати 3525 гривень

Щоквартального внеску 881,25 гривень

Щомісячного внеску 293,75 гривень

У разі передчасної смерті Застрахованої особи в період дії Договору страхування Вигодонабувачі одержать 50000 гривень.

 

Якщо Ви бажаєте самостійно обчислити вартість страхування, за Вашими особистими даними, скористайтесь КАЛЬКУЛЯТОРОМ

За детальною інформацією з питань умов страхування звертайтесь до менеджерів Компанії за тел.: +38(044)278-2427.

 

МАЙБУТНЄ В ТВОЇХ РУКАХ!

claslife CLASSLIFE©2010                                                                                               
            Сайт разработан компанией lucky